Var finns backup på ritningen?

Det finns en backupfil som sparas automatiskt. Standardinställningen är var 15:e minut, men det kan du ändra själv. Backupfilen sparas med extension .SV$ och den finns under Alternativ (Options). Skriv “options” på kommandoraden och tryck Enter, se bild nedan.