ProgeCAD har börjat lagga / krascha / bli långsamt

Om ProgeCAD har fungerat bra tidigare men börjat bete sig underligt så beror det vanligtvis på uppdateringar av Windows 10.  Lösningen kan vara att stänga av hårdvaruaccelerationen (hardware acceleration) i ProgeCAD. I nyare versioner av ProgeCAD kan du slå av och på hårdvaruaccelerationen inifrån programmet. Längst ned i ProgeCAD, långt till höger finns en ikon som påminner om en varvräknare. Klicka på den och slå av eller på accelerationen. 

Om du inte har "varvräknaren" i din ProgeCAD så starta "ProgeCAD Professional Center" som finns som en genväg på skrivbordet (skärmen) eller i "Alla appar" som nås genom Windows Start-knapp längst ned till vänster på skärmen. 

1. Starta ProgeCAD Professional Center

2. Klicka Inställningar / Settings

3. Klicka Hårdvaruacceleration /Hardware Acceleration

4. Klicka Avaktivera / Disable

5. Starta om ProgeCAD

Om detta inte hjälper är det vanligaste åtgärden att uppdatera dina drivrutiner till grafikkorten (i datorn). Kontakta oss om du behöver hjälp, vi har ett litet program som kontrollera vilka inställningar och vilket grafikkort och vilken grafikkortsdrivrutin du har. Programmet tittar enbart, det ändrar absolut ingenting i datorn. Om du kör programmet kan vi lättare föreslå vad du bör göra för att det ska fungera bra igen.