Ritningarna öppnas som "read-only"

Om du som ny ProgeCAD-användare får ett meddelande att du endast kan öppna en ritning som "read only" trots att read-only-rutan inte är ikryssad så kan det bero på ditt antivirus-program. Vissa antivirus-program markerar allt som de inte känner igen som ej säkert. Du får helt enkelt öppna ditt antivirus-program och markera ProgeCAD som säkert så löser det sig.