Runtime Error (at67:349): SWbemObjectSet: Invalid class

Ovanstående är ett mycket ovanligt felmeddelande som dök upp vid en installation av ProgeCAD.

Lösningen på problemet är: 

  • Gå in på kontrollpanelen
  • Administrationsverktyg
  • Tjänster
  • Dubbelklicka på Windows Management Service
  • Stoppa tjänst.
  • Kör CMD som administratör
  • Skriv kommando:    winmgmt /resetrepository