OMINSTALLATION / FLYTT AV PROGECAD

Ibland kan man behöva ominstallera ProgeCAD, tex om man byter dator. Börja då med att avinstallera ProgeCAD på den befintliga dator, och nyinstallera sedan ProgeCAD på den nya datorn. Använd samma serienummer som tidigare. Vet du inte vad du har för serienummer så kontrollera det innan du avinstallerar ProgeCAD genom att skriva kommandot PKSER på kommandoraden längst ned och tryck sedan Enter.

Om det är en nätverksversion som du ska flytta och ominstallera så börja med att frigöra serienumren, avinstallera sedan NLM-servern. Se PDF-manualen nedan.

Du hittar du nedladdningslänkarna här:

Engelsk ProgeCAD 2024 - ladda ned här
Engelsk ProgeCAD 2022 - ladda ned här
Engelsk ProgeCAD 2021 - ladda ned här
Engelsk ProgeCAD 2020 - ladda ned här
Engelsk ProgeCAD 2019 - ladda ned här
Engelsk ProgeCAD 2018 - ladda ned här
Engelsk ProgeCAD 2017 - ladda ned här
 

Engelsk NLM-server 2024 - ladda ned här
Engelsk NLM-server 2022 - ladda ned här

Engelsk NLM-server 2021 - ladda ned här
Engelsk NLM-server 2020 - ladda ned här
Engelsk NLM-server 2019 - ladda ned
här
Engelsk NLM-server 2018 - ladda ned här
Engelsk NLM-server 2017 - ladda ned här
 

Svensk ProgeCAD 2024 - ladda ned här
Svensk ProgeCAD 2022 - ladda ned här
Svensk ProgeCAD 2021 - ladda ned här
Svensk ProgeCAD 2020 - ladda ned här
Svensk ProgeCAD 2019 - ladda ned
här
Svensk ProgeCAD 2018 - ladda ned här
Svensk ProgeCAD 2017 - ladda ned här

Svensk NLM-server 2024 - ladda ned här
Svensk NLM-server 2022 - ladda ned här
Svensk NLM-server 2021 - ladda ned här

Svensk NLM-server 2020 - ladda ned här
Svensk NLM-server 2019 - ladda ned
här
Svensk NLM-server 2018 - ladda ned här
Svensk NLM-server 2017 - ladda ned här

Här är instruktioner för installation av NLM-servern:

PDF 2022, 2024 - klicka här 
PDF 2020. 2021 - klicka här
PDF 2018, 2019 - klicka här
PDF 2017           - klicka här

Film som beskriver nätverksinstallation