Felkod 0x210 / Error code 0x210

Detta meddelande kommer när man ska installera en NLM-monitor (serienummerhanterare för nätverkslicenser) på en ny dator om den redan finns på en annan dator.

Behöver du flytta en NLM-server så måste du först frigöra dina serienummer i din gamla NLM-monitor och därefter avinstallera den innan du börjar installera den på nytt. Se manualen för nätverksinstallationer.