Vad är det som skiljer svensk och engelsk version?

Det är bara själva språket på menyer, knappar, flikar mm som är översatt. Innehåll, funktioner, medföljande symboler mm är exakt lika i båda programmen.