CAD på MAC eller PC?

För PC (Windows) använder du ProgeCAD. ProgeCAD finns på både svenska och på engelska, och det finns dessutom ett antal branschanpassningar (el, vvs, mekanik, arkitekt, brand mm) att komplettera med. 

För MAC använder du iCADMac som har samma funktioner och kommandon som ProgeCAD. iCADMac finns enbart i en engelsk version. Om du har MAC och gärna vill köra CAD på svenska eller någon av branschanpassningarna så går det köra Windows-program i MAC om man har ett program som heter Parallels (https://www.parallels.com/se/products/desktop/).