Nyheter i ProgeCAD 2022

ProgeCAD 2022 har blivit snabbare både när det gäller att jobba i programmet men även när det gäller att öppna och spara ritningar. Det finns bättre stöd för avancerad datorutrustning och givetvis även för nya Windows 11.

I nya ProgeCAD 2022 finns mängder av nya funktioner och förbättringar av gamla funktioner. Utseendet, användargränssnittet, har också förenklats i vissa avseenden.

Se filmen (klicka på bilden ovan) som beskriver lite av alla nyheter.

Här kommer en presentation av en del av nyheterna: 

Dynamisk inmatning när du redigerar med handtag

Att redigera med handtag har blivit ännu lättare och snabbare med de nya dynamiska inmatningarna. Beroende på objekt och typ av redigering visas t.ex. fält för totallängd eller förlängning. Växla mellan de olika inmatningsfälten med tabb-tangenten.

Geolokalisering med interaktiv karta från Microsoft Bing

Geografisk platsinformation kan kopplas till en ritningsfil genom att fånga en del av en online-karta från Microsoft's Bing och koppla till ett objekt som en kartbild och bädda in i ritningen. Du får också nya lättanvända anpassade menyer och ribbon medan du jobbar med din karta.

Skapa och redigera tabeller enklare

AutoCAD®-liknande på-plats-redigering, numeriska rader och alfabetiska kolumner. Ny ribbon gör det enklare att jobba med och redigera tabellerna.

Autodesk Revit® 2021 Importera/Koppla

Stöd för det senaste Revit-fil formatet. Importera eller koppla filer från Autodesk Revit® 2021.

Förbättrad hantering av dynamiska block

Det finns nya alternativ för när du infogar dynamiska block skapade i andra CAD-program.

Trädetaljer, Stål- och Standardprofiler

Alla profiler finns nu också tillgängliga i 3D.

AutoCAD®-liknande handtag för solidredigering

Använd handtag för att ändra storlek och utseende på dina 3D-solider och när du extruderar ytor.

Mjuk övergång

Snabb mjuk övergång mellan dina vyer med animation när du panorerar, zoomar eller byter vyer.

Förbättrad Matris

Nya matrishandtag underlättar när du ska t.ex. öka antalet rader eller kolumner.

En ny anpassad ribbon gör både skapandet och redigeringen av matris ännu lättare.

”Knuffa”-funktion

Detta är en funktion som kan användas för att flytta objekt genom att hålla nere CTRL-tangenten och använda pilarna på tangentbordet. Objektet kommer att flyttas med små steg i den valda riktningen.

 

Nya kommandon:

SHEETSET - Bladsättshanteraren

Bladsättshanteraren organiserar, visar och hanterar bladuppsättningar som är en namngiven samling av ritningsblad. Varje blad i ett bladsätt är en layout i en ritningsfil (DWG). Underlättar mycket för stora projekt med många vyer, layouter och flera personer som jobbar i samma projekt.

IMPOINT

Importera 2D- och 3D-punkter från t.ex. lantmätare med specificerade koordinater från en .txt eller .csv fil till en ritning. Punkterna kan importeras som separata punkter eller som brytpunkter på en polylinje eller kurva.

BAKGRUND

Definierar typ, färg, toning och positionen för bakgrunden i dina namngivna  vyer.

TOTALAREA

Totalarea beräknar den totala arean för valda slutna objekt.

ATTSYNC

Utför attributändringar i en blockdefinition till alla blockreferenser

Nytt perspektivläge

Förbättrad perspektivhantering och handtag i perspektivvyer.

Förbättrad texthantering

  • Nytt alternativ för ”Genomstruken” text
  • Funktion för att infoga ”endast text” när du klistrar in special.
  • Funktion för att rensa formatering
  • Textsymboler för Subscript (nedsänkt) och Superscript (upphöjt) har lagts till
  • Ny dialogruta för textstycken

Grupphantering

GROUPEDIT är en funktion för att lägga till eller ta bort objekt i grupper samt döpa om grupper. Nya grupphandtag, förbättrar visualiseringen av grupper. 

SVIMPORT/SVEXPORT

Importerar och exporterar alla variabler i progeCAD.

 

Användargränssnittet (utseendet):

Ny Startsida

Startsidan har fått ett nytt och renare utseende för att ge enklare tillgång till de olika saker som du vanligtvis behöver när du startar programmet. Det inkluderar tillgång till ritningsmallar, senaste öppnade ritningsfilerna samt olika online-resurser.

Sök i dialogrutorna för Alternativ och Ritningsinställningar

Skriv in namnet på ett alternativ och hitta automatiskt kontrollerna för det i dialogrutan. Funktionen snabbar upp dina inställningar.

Ny dialogruta för vyhantering

Vyhanteraren har fått en ny dialogruta med dynamisk inmatning för att ange en vybakgrund, perspektiv, linslängd, klippning och mycket mer.

TPNAVIGATE

Visar specificerad verktygspalett eller palettgrupp. Förbättrad anpassning av användargränssnittet.

 

Prestanda:

På prestandasidan har det också skett en del uppdateringar och förbättringar som du kan läsa om nedan.Den nya ProgeCAD 2022 är byggd på den senaste CAD-motorn från Intellicad (version 10.1) med alla förbättringar som det innebär när det gäller funktioner och kompatibilitet med andra CAD-program.Tack vare ett nytt uppdaterat bibliotek för geometri har t.ex. stödet för kurvor och avkänning av gränser förbättrats. Även för kommandon som Trimma, Avrunda, Avfasa och Snittmarkering så har det skett avsevärda prestandauppdateringar.

Det går nu ännu snabbare att både öppna och generera om ritningar samt växla mellan layoutflikarna.Funktionen Spara inkrementellt gör att enbart de delar av ritningen som har ändrats kommer att sparas vilket gör det avsevärt snabbare att spara.Avkänningen av punkterna för objektsnap har blivit både snabbare och mer noggranna.Automatisk rättstavning medan du skriver för både textstycken, hänvisningar och tabelltext hjälper dig med din texthantering.Nytt stöd för kraftfulla möss och verktyg från 3Dconnexion gör ditt ritande till ett rent nöje.

Prestandan för att göra urval i ProgeCAD har optimerats för snabbare redigering.