Ritningsblanketter / ritramar / mallar

Det medföljer en standardmall i ProgeCAD. Den kan du lätt modifiera och spara ned under nytt namn.

Vi tillhandahåller kostnadsfritt några svenska mallar som du kan ladda ned genom att klicka här. I mallritningen som heter Kom-igang.dwt (.dwt=mallritning) finns även Layoutflikar för två ritramar i A3 storlek, en för bygg och en för mekanik. Dessutom finns olika måttsättningsstilar för bygg och mekanik.

Vi har också en produkt som heter Ritningsmallar

För att snabbt komma igång med ritandet kan du köpa svenska ritningsmallar för mekanik och bygg till ditt ProgeCAD. Mekanikdelen innehåller fem ritramar enligt Svensk Standard, och bygg innehåller sex ritramar. Dessutom ingår rithuvuden för respektive bransch samt en förenklad lagerstruktur. Du kan enkelt anpassar ramarna efter dina behov.

Du se filmen nedan som beskriver produkten och du kan beställa den här